rauha creative on täällä!

Mikä erottaa meidät muista toimistoista?

Me olemme rauha creative, ihmislähtöinen brändi- ja strategiatoimisto. Mitäkö se tarkoittaa? Sitä, että suunnittelumme pohjana on ihmistieteiden metodeja käyttävä tutkimus. Ihmistieteiksi määritellään yhteiskuntatieteet sekä humanistiset – käytännössä ne kaikki, jotka tutkivat ihmisen toimintaa.
Markkinoinnin suunnittelussa ja brändi- ja strategiatyössä tavoittelemme aina laajaa ja monitieteistä ymmärrystä loppukäyttäjistä ja markkinasta, ja tässä meitä auttavat metodit joilla mennään syvälle arvoihin, valintoihin sekä kulttuurin ja kontekstin vaikutuksiin.
Ihmislähtöisyys tarkoittaa meillä myös toista asiaa: me uskomme ihmisiin. Teemme töitä rauhassa, kunnollisilla aikatauluilla. Tuomme toiminnallamme rauhaa myös asiakkaamme työpäivään. Emme kirjaa tunteja, sillä emme usko aikataulutettuun luovuuteen. Rauhan tulos mitataan viivan alla, ei vartin tarkkuudella. Jos työ ei suju, haemme siihen uusia näkökulmia ja ratkomme ensin ajattelun esteet. Uskomme luovaan flow-tilaan, uuden oppimiseen ja inspiroitumiseen. Me haluamme koko ryhmästämme aina parasta ja siksi haluamme luoda olosuhteet, joissa ajattelu ja luovuus saavat tilaa.