Palvelut

Etusivu

Nykytilakartoitus: kehitystarpeiden määrittely

Aloitamme jokaisen projektin kartoituksella, jonka tuloksena on kattava analyysi markkinan, markkinoinnin ja yrityksenne sisäisestä tämänhetkisestä tilanteesta. Haastattelemme, havainnoimme, keräämme taustatiedon ja analysoimme. Liitämme mukaan toimenpide-ehdotukset ja luovutamme kaikki havaintomme käyttöönne. Käytämme kattavasti erilaisia ihmistieteiden metodeja sekä laadullista että määrällistä tutkimusta.

Teemme ehdotuksemme etenemisestä ja toimenpiteistä vasta kartoituksen valmistuttua. Ehdotuksemme voivat olla esimerkiksi seuraavia: 

Markkinointistrategia

Hyvä strategia sisältää tavoitteen sekä valinnat ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Parhaimmillaan se on lyhyt ja tiivis, eikä jää pelkästään suunnitelmaksi vaan toteutuu toiminnassa. Kaiken pohjana on  kartoitusvaiheessa hankittu ymmärrys kohderyhmästä ja heidän motiiveistaan – tällöin tavoitteen määrittely on helppoa ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi luontevia. 

Operatiivinen työ eli markkinointisuunnitelmat ja markkinoinnin johtamisen työkalut

Olemme avuksi vuosisuunnitelman tai markkinointisuunnitelmien teossa alkaen tavoitteiden asetannasta ja päättyen budjetointiin ja mediavalintoihin. Autamme seurannassa ja suunnitelmien päivittämisessä. Jos olet yksin johtamassa markkinointia, meistä saat sparrauskumppanin ja tukijoukot.  Verkostostamme löytyvät tekijät sekä nettisivuille että kampanjoiden materiaaleille. Kaikki verkostomme suunnittelijat ja yhteistyökumppanit ovat Rauhan testaamia ja suosittelemia.

Teatterimarkkinointi: vierailevat markkinoinnin organisoijat

Olemme suunnitelleet teattereille kokonaan oman palvelukokonaisuuden, jonka tavoitteena on saada katsomot täyteen. Autamme löytämään keinot uusien yleisöjen tavoittamiseen, ryhmämyyntiin, produktiokohtaiseen markkinointiin sekä brändi- ja strategiatyöhön.

Lue lisää palveluistamme blogista.