Teatterit x rauha

Tarjoamme teattereille seuraavia palveluita: Lähtötilannekartoitus Kattava analyysi teatterin myynnin, markkinoinnin ja brändin nykytilasta. Sisältää mm. palvelupolun testauksen, kanava-analyysit, mystery shoppingin sekä laadulliset asiakashaastattelut. Aloitamme yhteistyön aina tällä kartoituksella. Kutsu meidät aloituspalaveriin ja teemme sen jälkeen ehdotuksen kartoituksen laajuudesta ja kustannuksista. Lähtötilannekartoituksen pohjalta voimme lähteä tekemään esimerkiksi seuraavia osa-alueita: Myynnin organisointi Sisältää asiakasrekisterin keräämisen suunnittelun ja […]

Haastateltavaksi?

Mistä haastatteluissa on kyse? Rauha Creativen toiminta perustuu laadulliseen tutkimukseen. Pyrimme aina auttamaan asiakkaitamme heidän omien asiakkaidensa ymmärtämisessä ja keinonamme ovat mm. kohderyhmän haastattelut. Teemme haastattelut aina toimeksiantona. Toiminnassamme on muutamia tärkeitä seikkoja. Luottamus Antamiasi tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Mitään henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin, eikä myöskään säilytetä tutkimuksen […]

Case Lego: ihmistieteet strategiatyössä

Miten ihmistieteitä käytetään strategiatyössä? Yksi tunnetuimmista esimerkeistä on Legon tapaus ja se menee lyhyesti näin: Markkinatutkimuksien ja Legon oman datan avulla huomattiin 90-luvun lopulla, että kulutustottumukset lelujen osalta olivat muuttuneet ja suosiossa olivat lelut, joiden tulkittiin tuovan helppoa ja nopeaa iloa. Aikaa tai kärsivällisyyttä legoilla rakentamiseen ei enää ollut.  Niinpä Legollakin laajennettiin tuotevalikoimaa, tehtiin monenlaisia […]

Teatteripalvelut rauhan tapaan

Miten voimme auttaa teattereita? Ajatus teattereille suunnatuista palveluista lähti liikkeelle pohdinnasta, miten suomalaiset suhtautuvat kulttuuripalveluihin viimeisten parin vuoden jälkeen ja varsinkin nyt, kun kaikki mediat ovat täynnä inflaatiota, ennätyksellistä sähkön hintaa, sodan vaikutusta ja kuluttajien luottamuksen laskua. Perinteisesti tällaisina aikoina kulttuuri on ollut arjen luksusta, pakoa ankeudesta ja ahdistuksesta, mutta onko vielä niin? Koska halusin […]

rauha creative on täällä!

Mikä erottaa meidät muista toimistoista? Me olemme rauha creative, ihmislähtöinen brändi- ja strategiatoimisto. Mitäkö se tarkoittaa? Sitä, että suunnittelumme pohjana on ihmistieteiden metodeja käyttävä tutkimus. Ihmistieteiksi määritellään yhteiskuntatieteet sekä humanistiset – käytännössä ne kaikki, jotka tutkivat ihmisen toimintaa. Markkinoinnin suunnittelussa ja brändi- ja strategiatyössä tavoittelemme aina laajaa ja monitieteistä ymmärrystä loppukäyttäjistä ja markkinasta, ja tässä […]