Haastateltavaksi?

Mistä haastatteluissa on kyse?

Rauha Creativen toiminta perustuu laadulliseen tutkimukseen. Pyrimme aina auttamaan asiakkaitamme heidän omien asiakkaidensa ymmärtämisessä ja keinonamme ovat mm. kohderyhmän haastattelut. Teemme haastattelut aina toimeksiantona. Toiminnassamme on muutamia tärkeitä seikkoja.

Luottamus

Antamiasi tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Mitään henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin, eikä myöskään säilytetä tutkimuksen valmistuttua ellei siihen erikseen pyydetä lupaa esimerkiksi jatkohaastattelua varten.

Haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitukset tuhotaan heti kun haastattelu on analysoitu. Nauhoituksia ei luovuteta asiakkaalle ja niitä säilytetään tietoturvallisessa paikassa. Kaikissa analyyseissa ja yhteenvedoissa haastateltavan tietoja käsitellään anonyymisti ja henkilöiden vastauksia ja taustatietoja muokataan siten, ettei kukaan olisi tunnistettavissa.

Sinulla on mahdollisuus vetäytyä haastattelusta tai kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, joihin et halua vastata.

Korvaus ajastasi

Maksamme aina haastattelusta korvauksen, joko palkkiona tai muuna sovittuna korvauksena. Varmista erikseen oman tutkimuksesi ilmoittautumislomakkeesta palkkion suuruus tai kysy sitä tutkimusvastaavalta. Ohjeistamme sinua myös verotuksen suhteen.

Haastattelun kulku

Haastattelijalla on etukäteen mietittynä teemat ja kysymykset, joilla haastattelua viedään eteenpäin. Haastattelija ei etsi oikeita vastauksia vaan on kiinnostunut juuri sinun mielipiteistäsi ja näkemyksistäsi.

Haastattelun aluksi sinua pyydetään vielä allekirjoittamaan suostumuslomake, jossa suostut tutkimukseen ja haastattelun nauhoitukseen. Mikäli osallistut tutkimukseen, jonka osana kuvataan tai videoidaan osa haastattelusta, kysymme myös tähän suostumuksen erikseen.

Haastattelut tehdään mielellään aina kasvokkain rauhallisessa paikassa. Erikseen sovittaessa tai mikäli se sopii tutkimukseen paremmin, haastattelut voidaan tehdä myös Google Meetsin välityksellä.

Mikäli haastattelua varten tehdään ennakkotehtävä, saat siitä lisätietoa haastattelun sopimisen yhteydessä.

Olet tärkeä

Kiitos, että autat meitä tutkimaan maailmaa. Ajatuksesi ja kokemuksesi ovat meille tärkeitä.