Meistä

Etusivu

Rauha Creative on ihmislähtöinen suunnittelutoimisto

Kaiken suunnittelumme pohjana on ihmistieteiden metodeja käyttävä tutkimus, jonka yhdistämme liiketoimintaosaamiseen ja vuosien kokemukseen markkinoinnista.

Markkinoinnin suunnittelussa ja brändi- ja strategiatyössä tavoittelemme aina laajaa ja monitieteistä ymmärrystä loppukäyttäjistä ja markkinasta, ja tässä meitä auttavat metodit joilla mennään syvälle arvoihin, valintoihin sekä kulttuurin ja kontekstin vaikutuksiin.

Tutkimme, analysoimme ja kehitämme löydösten avulla muun muassa liiketoimintaa, markkinointia ja myyntiä. Kehittämistoimintamme ytimessä on syvällinen ymmärrys asenteista, ilmiöistä, niiden taustoista ja konteksteista.  Se toimii hyvänä moottorina silloin, kun halutaan kehittää, uudistaa ja muuttaa toimintaa, mutta esteenä on paljon avoimia “miksi”-kysymyksiä.